Νέα Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Following the recent reform of the postgraduate program study, the new website of the Modern Wireless Communications master-of-science program is also ready with timely and new information for Bachelor degree holders wishing to apply for Master studies.