Χρήσιμα Έγγραφα
0 0 10 5 15 27
Έτη Μήνες Μέρες h min sec
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2018-2019

Δείτε την Απόφαση 2 με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018 της 133ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία αφορά στον καθορισμό του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η ημερομηνία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ορίζεται η Δευτέρα 1η Οκτ 2018 και ως ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου η Παρασκευή 14η Ιουν 2019, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται για κάθε εξάμηνο δεκαπέντε (15) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τρεις (3) πλήρεις εβδομάδες για εξετάσεις.

Με βάση τον προγραμματισμό αυτό, η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου διαρκεί από 28 Ιαν 2019 μέχρι και 15 Φεβ 2019, ενώ η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου διαρκεί από 17 Ιουν 2019 μέχρι και 05 Ιουλ 2019.

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019 διαρκεί από 2 Σεπτ 2019 μέχρι και 27 Σεπτ 2019.

Σύμφωνα με την την ενότητα 6.3 του κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), η κατάταξη και επιλογή των εισακτέων στο προσφερόμενο μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου (20%)
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (15%)
  • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (15%)
  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1), ως απαραίτητη προϋπόθεση (5%)
  • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (10%)
  • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%)
  • Συστατικές επιστολές (5%)
  • Προφορική συνέντευξη (20%)

Κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, η τελική επιλογή πραγματοποιείται με απόφαση Συνέλευσης του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος "Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες" του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΦΕΚ επανίδρυσης ΠΜΣ

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε την υπ'αριθμόν απόφαση 30 /24.04.2018 στο ΦΕΚ 1720/τΒ'/17 Μαϊου 2018, το οποίο αφορά στην επανίδρυση του ΠΜΣ "Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελόποννήσου.

Πρόγραμμα σπουδών ΠΜΣ

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ "Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελόποννήσου.

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon