Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα νέας γενιάς, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις εξής δεξιότητες:

 • Θα αξιολογούν από κοινού τα διαθέσιμα σχήματα διαμόρφωσης, τεχνικές κωδικοποίησης και ισοστάθμισης για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων ενός ασύρματου τηλεπικοινωνιακού συστήματος στο φυσικό επίπεδο.
 • Θα περιγράφουν ένα σύστημα ψηφιοποίησης αναλογικών σημάτων και θα εφαρμόζουν ψηφιακά φίλτρα και απλούς αναδρομικούς αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος.
 • Θα αξιολογούν τον ρόλο των κεραιών και του ραδιοκαναλιού και θα τον συσχετίζουν στην σχεδίαση ραδιοκάλυψης των ασυρμάτων δικτύων.
 • Θα κατανοούν και θα περιγράφουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και απόδοσης των κυψελωτών συστημάτων επικοινωνίας.
 • Θα περιγράφουν τα σημαντικότερα πρωτόκολλα, εφαρμογές και τεχνολογίες που αφορούν στο σύνολο των επιπέδων (φυσικό, σύνδεσης δεδομένων, δικτύου, μεταφοράς και εφαρμογής) ενσύρματων και ασυρμάτων δικτύων δεδομένων.
 • Θα κατανοούν, περιγράφουν και αξιολογούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των δικτύων επικοινωνιών 4ης, 5ης γενιάς και των πιθανών μετεξελίξεων τους (δίκτυο πρόσβασης, μεταφοράς και κορμού).
 • Θα κατανοούν, αναλύουν κριτικά και αξιολογούν τις αδυναμίες των σύγχρονων κυψελωτών δικτύων και τις βασικές τάσεις στο σχεδιασμό και υλοποίηση των μετεξελίξεων τους (5ης και 6ης γενιάς).
 • Θα αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις της κινητικότητας χρήστη στις τεχνολογίες και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα.
 • Θα κατανοούν, θα προσδιορίζουν και θα αναλύουν βασικές και προχωρημένες τεχνικές μετάδοσης σε συστήματα ασύρματης και υπέρυθρης - ορατής επικοινωνίας όπως διαφορισμού, έξυπνων κεραιών, ΜΙΜΟ, χωρικής διαμόρφωσης.
 • Θα συνδυάζουν τις επικρατέστερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών και θα παράγουν εφαρμογές για κινητές συσκευές.
 • Θα αναγνωρίζουν τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των πρωτοκόλλων μετάδοσης συμβατικών δικτύων υπολογιστών και ασύρματων δικτύων αισθητήρων.
 • Θα εφαρμόζουν κλασικούς αλγορίθμους προσδιορισμού θέσης, διαχείρισης ισχύος και συγχρονισμού για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.
Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon