Μαθήματα

Σε εβδομαδιαία βάση το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε δύο (2) ημέρες (καθημερινές), με δύο (2) τρίωρα μαθήματα ανά ημέρα σε απογευματινές ώρες. Τα μαθήματα διαρκούν δεκατρείς (13) έως δεκαπέντε (15) εβδομάδες ανά εξάμηνο, ενώ ξεκινούν και ολοκληρώνονται βάσει του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου, το οποίο εγκρίνεται στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Απαιτήσεις για την Ολοκλήρωση του ΠΜΣ

Το προσφερόμενο μάστερ στις τηλεπικοινωνίες περιλαμβάνει:

  1. Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα στο 1ο εξάμηνο.
  2. Τρία (3) μαθήματα επιλογής στο 2ο εξάμηνο, δύο (2) εκ των οποίων πρέπει να επιλεγούν υποχρεωτικά.
  3. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 2ο εξάμηνο.

Τα μαθήματα είναι ταξινομημένα στα δύο εξάμηνα ως ακολούθως:

# Μαθήματα 1ου Εξαμήνου ECTS
1 Ψηφιακές Επικοινωνίες 7.5
2 Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών 7.5
3 Δίκτυα Επικοινωνιών 7.5
4 Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα Αισθητήρων 7.5
# Μαθήματα 2ου Εξαμήνου ECTS
1 Μάθημα Επιλογής (1) 7.5
2 Μάθημα Επιλογής (2) 7.5
3 Μεταπτυχιακή Διατριβή 15

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής

Για το 2ο εξάμηνο, τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι τα παρακάτω:

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon