Κριτήρια Επιλογής

Σύμφωνα με την την ενότητα 6.3 του κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), η κατάταξη και επιλογή των εισακτέων στο προσφερόμενο μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σχετικού με το ΠΜΣ (25%)
  • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (25%)
  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1), ως απαραίτητη προϋπόθεση (5%)
  • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (10%)
  • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%)
  • Συστατικές επιστολές (5%)
  • Προφορική συνέντευξη (20%)

Κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, η τελική επιλογή πραγματοποιείται με απόφαση Συνέλευσης του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon