Διάρκεια Σπουδών

Η φιλοσοφία ίδρυσης του μεταπτυχιακού Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες έγκειται στο εντατικό και συμπιεσμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ολοκληρώνεται εντός ενός ακαδημαϊκού έτους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ένας απόφοιτος αποκτά εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα 4ης και 5ης γενιάς και έχει τη δυνατότητα είτε για αναζήτηση εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, είτε για συνέχιση των σπουδών του για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Πρέπει να σημειωθεί ως προς τα παραπάνω, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων διαφορετικής διάρκειας (δηλ. του ενός, ενάμιση και δύο ετών), ενώ ειδικότερα, το ίδιο επίσης ισχύει και ως προς τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει το ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ). Συνεπώς, όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των δημόσιων Πανεπιστημίων απονέμουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, ανεξάρτητα της διάρκειας σπουδών για την απόκτησή του, ενώ απολαμβάνουν ισότιμων επαγγελματικών δυνατοτήτων και προνομοίων.

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon