Γενικά

Αναγκαιότητα Λειτουργίας

Η συνεχής εξέλιξη της επιστήμης των τηλεπικοινωνιών και δικτύων έχει ως συνέπεια την τεχνολογική πρόοδο, η οποία πραγματώνεται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προτύπων. Η αναγκαιότητα ίδρυσης του εν λόγω μεταπτυχιακού στις τηλεπικοινωνίες σχετίζεται με την εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών (μηχανικών) στα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα νέα γενιάς. Με το πρότυπο κινητών επικοινωνιών 4ης γενιάς (4G) LTE/LTE-A σε πλήρη λειτουργία, σε παγκόσμιο επίπεδο εντείνονται οι προσπάθειες για την οριστική έκδοση του προτύπου κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G), ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται οι πρώτες δοκιμαστικές λειτουργίες κινητών δικτύων τα οποία βασίζονται στο πρότυπο αυτό. Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές κρίθηκε ως επιτακτική ανάγκη η ίδρυση ενός νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες / Modern Wireless Communications, με σκοπό την προετοιμασία επιστημόνων υψηλού επιπέδου καταρτισμένους στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα νέας γενιάς.

Συνάφεια με το Αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης: 1) Πληροφορικής και 2) Τηλεπικοινωνιών. Το εν λόγω ΠΜΣ ανήκει στα μεταπτυχιακά του τμήματος με άμεση συνάφεια ως προς τη δεύτερη κατεύθυνση ειδίκευσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, κατά την οποία ένας απόφοιτος αποκτά μια γενική εικόνα για τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί εξειδίκευση στα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς και συνεπώς, αποτελεί τη λογική συνέχεια της δεύτερης κατεύθυνσης, απονέμοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) επίπεδου Μάστερ στην επιστήμη των τηλεπικοινωνιών και δικτύων.

Γιατί το Συγκεκριμένο Μάστερ;

  • Εστιασμένο πρόγραμμα σπουδών στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.
  • Υψηλής έντασης γνώση στα χρονικά πλαίσια δύο (2) εξαμήνων.
  • Αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους διδακτικό προσωπικό.
  • Άρτιος τεχνολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός.
  • Δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  • Ένα από τα λίγα δωρεάν μεταπτυχιακά στις τηλεπικοινωνίες (χωρίς δίδακτρα).

Στόχευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Το ΠΜΣ Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες και δίκτυα νέας γενιάς. Το εν λόγω ΠΜΣ προετοιμάζει επιστήμονες υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G.

Είναι από τα ελάχιστα μεταπτυχιακά στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα (ίσως το μοναδικό) που εστιάζει αποκλειστικά σε θέματα τεχνολογίας αιχμής των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό και περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την εκπαίδευση στα συμβατικά ασύρματα δίκτυα, με τελικό στόχο την εις βάθος εξειδίκευση των αποφοίτων στα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς έως και το πρότυπο 5G. Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος συμπληρώνεται από αξιόλογους διδάσκοντες από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (όπως αυτό αποτυπώνεται με σημαντικό αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων, ετερο-αναφορών, συμμετοχές σε ερευνητικά έργα, κτλ.) και αντίστοιχη άρτια εργαστηριακή υποδομή για την αποκόμιση πρακτικής εμπειρίας των αποφοίτων στα θέματα των ασύρματων δικτύων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Εισακτέοι και Φοίτηση

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί υψηλού επιπέδου πτυχιούχοι μηχανικοί πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων, τμημάτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου (όπως φυσικής, πληροφορικής, μαθηματικών) Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενώ παραπάνω από επιθυμητή είναι η πρόθεση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

Η φοίτηση στο εν λόγω μεταπτυχιακό πραγματοποιείται χωρίς δίδακτρα (δωρεάν μεταπτυχιακό).

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon