Νέα
Αριθμός Αιτήσεων Υποψηφιότητας Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών 2018

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά περισσότερες από τριάντα (30) αιτήσεις για δεκαπέντε (15) θέσεις, που είναι ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο νέο πρόγραμμα, με την συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων να προέρχεται από πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά τμήματα και σχολές. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αριθμός των αιτήσεων στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι σημαντικά υψηλότερος από προηγούμενες χρονιές, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα αναθεώρησης και επανίδρυσης του προγράμματος σπουδών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για το ενδιαφέρον τους για το νέο μεταπτυχιακό στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα, καθώς και ένα σύνολο καθηγητών/τριών επιστημόνων από τους οποίους ζητήθηκαν συστατικές επιστολές και ανταποκρίθηκαν άμεσα.

ΦΕΚ 1720/τΒ'/2018 επανίδρυσης ΠΜΣ

Κάνοντας κλικ στο ΦΕΚ επανίδρυσης μπορείτε να βρείτε την υπ'αριθμόν απόφαση 30 / στο ΦΕΚ 1720/τΒ'/, η οποία αφορά στην επανίδρυση του ΠΜΣ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το νέο τίτλο Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες, όπου περιγράφεται το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του ΠΜΣ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που διαπιστώθηκε για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις τηλεπικοινωνίες, παρατείνεται η , για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έως 2 Σεπτ 2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας έτος 2018-2019

Ένα νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Modern Wireless Communications” (ΦΕΚ Β’ 1720/17.05/2018), θα ξεκινήσει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Είναι το πρώτο ΠΜΣ που ιδρύεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 4485/2017 για ίδρυση-επανίδρυση όλων των μεταπτυχιακών πανελλαδικά και βασίζεται στη δεκαετή εμπειρία από το προγενέστερο πρώτο τεχνολογικό ΠΜΣ του Πανεπιστημίου.

Το νέο ΠΜΣ θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα είναι χωρίς δίδακτρα (δωρεάν). Στόχος του είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών στα ασύρματα συστήματα και δίκτυα νέας γενιάς. Οι απόφοιτοι που θα γίνουν δεκτοί θα πρέπει να διαθέτουν υπόβαθρο υψηλού επιπέδου έτσι ώστε να μπορέσουν εν συνεχεία να εστιάσουν στις τεχνολογίες που συνθέτουν την κατεύθυνση των κινητών επικοινωνιών και δικτύων 5ης γενιάς (5G mobile communications), για να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την αναγκαία εμπειρία μέσα από αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις. Το ΠΜΣ είναι σχεδιασμένο προκειμένου οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα άμεσης απορρόφησης από την Ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών. Επίσης, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους φοιτητές που το επιθυμούν να ξεκινήσουν ερευνητική καριέρα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα αλλά και εμπειρία από τη βιομηχανία σε θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων κινητών επικοινωνιών (από τις τεχνικές ασύρματης μετάδοσης ως την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά). Γι' αυτόν τον λόγο το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες έχει ένα συνεκτικό και εντατικό πρόγραμμα σπουδών που σκοπεύει να δώσει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

Στοχεύοντας αποκλειστικά στην ποιότητα, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνει δεκτός για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές. Η επιλογή θα γίνει βάσει κριτηρίων τα οποία, επιπλέον όλων των άλλων στοιχείων, έχουν και αυτά ανακοινωθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΠΜΣ. Ειδικότερα, στον ιστότοπο του ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τον οδηγό σπουδών, την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, κλπ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 18 Ιουν 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 19 Αυγ 2018 02 Σεπτ 2018. Συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη 29-31 Αυγούστου 2018 5-7 Σεπτεμβρίου 2018 και η τελική επιλογή των φοιτητών θα ανακοινωθεί έως τις 14 Σεπτ 2018.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ,

Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος

Νέα Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Ακολουθώντας την πρόσφατη αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, η ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΠΜΣ Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες είναι επίσης έτοιμη με νέες πληροφορίες για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος.

Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass
ΔΗΛΟΣ 365
Microsoft Imagine
eduroam logo

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * Captcha image
Captcha image refresh icon