Η ενότητα αυτή έχει σκοπό την ενημέρωση του/της ενδιαφερόμενου/ης υποψήφιου/ιας φοιτητή/τριας για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει και τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει διαθέσιμα, προκειμένου να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες.

Θέλω να Υποβάλλω

Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας πρέπει πρώτα να ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής (registration) στην παρούσα ιστοσελίδα. Η εγγραφή πραγματοποιείται κάνοντας κλικ πάνω δεξιά, στην ένδειξη ΕγγραφήΕγγραφή χρήστη σε μικρότερες οθόνες), όπου πρέπει να εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας, ένα όνομα χρήστη (username), έναν κωδικό (password), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), καθώς και κάποια επιπλέον προσωπικά στοιχεία. Με την εγγραφή σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο email, που πιστοποιεί ότι είστε εγγεγραμμένος χρήστης.

Μετά από το email εγγραφής μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω δεξιά, στην ένδειξη ΕίσοδοςΕίσοδος εγγεγραμμένου χρήστη σε μικρότερες οθόνες), όπου εισάγοντας είτε το όνομα χρήστη είτε το email που συμπληρώσατε στη φόρμα εγγραφής, μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό, κάνετε εισαγωγή (log in) στο σύστημα. Στη συνέχεια, ακολουθώντας στο κεντρικό μενού τον σύνδεσμο Αιτήσεις >> Υποβολή Αίτησης, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, αφού πρώτα δείτε τις οδηγίες υποβολής στην ένδειξη (Αφού Εγγραφώ).

Αφού Εγγραφώ

Εφού έχετε εισαχθεί στο σύστημα ακολουθώντας στο κεντρικό μενού τον σύνδεσμο Αιτήσεις >> Υποβολή Αίτησης, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας. Κατά την υποβολή, κάποια από τα στοιχεία που σας ζητούνται είναι υποχρεωτικά, ενώ κάποια άλλα προαιρετικά. Στα υποχρεωτικά στοιχεία υπάρχει ένας μικρός κόκκινος αστερίσκος Απαραίτητο *. Η υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει έξι (6) βήματα, όπου στο τελευταίο υπάρχει το κουμπί "Υποβολή", με το οποίο υποβάλλεται τελικά η αίτηση. Σε κάθε σημείο που πρέπει να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα στοιχεία, υπάρχει και μια μικρή επεξήγηση. Σε περίπτωση δε που έχετε παραλείψει κάποιο από τα υποχρεωτικά στοιχεία και πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", το σύστημα σας ενημερώνει με μήνυμα, σχετικά με τα στοιχεία που είναι σε εκκρεμότητα, εμφανίζοντάς τα συγκεκριμένα σημεία με κόκκινα πλαίσια.

Πριν την έναρξη υποβολής της αίτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε συγκεντρωμένα τα εξής στοιχεία:

 1. Ταυτότητα: Θα χρειαστούν κάποια επιμέρους στοιχεία της ταυτότητάς σας.
 2. Στοιχεία από τις προπτυχιακές σας σπουδές, όπως ημερομηνία εισαγωγής, βαθμός διπλωματικής.
 3. Στοιχεία από τις προπτυχιακές σας σπουδές εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, αριθμός οφειλόμενων μαθημάτων.
 4. Στοιχεία από τις προπτυχιακές σας σπουδές εφόσον έχουν ολοκληρωθεί, όπως ημερομηνία αποφοίτησης, βαθμός πτυχίου.
 5. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών: Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι jpg, png και pdf.
 6. Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον απαιτείται: Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι jpg, png και pdf.
 7. Αναλυτική βαθμολογία: Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι jpg, png και pdf.
 8. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας: Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι jpg, png και pdf.
 9. Βιογραφικό σημείωμα: Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι odt, doc, docx και pdf.

Προαιρετικά, αλλά ωστόσο χρήσιμα για την αξιολόγηση της αίτησης, είναι τα εξής στοιχεία:

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας έως δύο (2) συστηνόντων από τους οποίους θα ζητηθεί στη συνέχεια να προσκομίσουν συστατικές επιστολές.
 2. Κείμενο ή αρχείο με ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας.
 3. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας: Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι jpg, png και pdf.

Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάνετε κλικ στο "Υποβολή", θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, στο email που δηλώσατε στην αίτησή σας, σχετικά με την επιτυχή υποβολή. Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετικά σύντομα το ηλεκτρονικό μήνυμα, ελέγξτε το φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας ή για όποια απορία έχετε, η γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι στη διάθεσή σας να βοηθήσει. Σημειώνετε ότι, μετά την υποβολή της αίτησης, συμπληρωματικά δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο μέσω email στη γραμματεία του μεταπτυχιακού Επικοινωνία.

Τι Προσέχω

Η λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας έχει ελεγχθεί με όλους τους δημοφιλείς φυλλομετρητές (browser), όπως Safari, Firefox, Chrome και Edge. Ωστόσο, για την αποφυγή προβλημάτων κατά την εγγραφή και είσοδο θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι:

 1. Επιτρέπεται η αποθήκευση βασικών cookies στον φυλλομετρητή: Για να κάνετε έλεγχο εάν επιτρέπεται η αποθήκευση cookies στο φυλλομετρητή σας κάντε κλικ εδώ.
 2. Προαιρετικά, επιτρέπεται η αποθήκευση cookies τρίτων στον φυλλομετρητή: Για να κάνετε έλεγχο εάν επιτρέπεται η αποθήκευση cookies τρίτων στο φυλλομετρητή σας κάντε κλικ εδώ.
 3. Είναι ενεργοποιημένη η javascript στον φυλλομετρητή: Για να κάνετε έλεγχο εάν η javascript είναι ενεργοποιημένη στο φυλλομετρητή σας κάντε κλικ εδώ.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω μπορεί να αποτρέπονται είτε από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή, είτε συνηθέστερα από κάποιο πρόσθετο (add-on) του φυλλομετρητή.