Πριν Υποβάλλω

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό την ενημέρωση του/της ενδιαφερόμενου/ης υποψήφιου/ιας φοιτητή/τριας για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει και τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει διαθέσιμα, προκειμένου να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες.

Εγγραφή Χρήστη

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.
 * captcha